Counselling en coaching wat is dit?

Wat is Counselling/coaching?

Counselling staat voor een laagdrempelige en professionele hulpverlening. Je kan het zien als een intensieve, psychosociale begeleidingsvorm waarbij therapeutische inzichten en deskundigheid worden ingezet. Het is de bedoeling om je als mens optimaal te laten functioneren in het dagelijkse leven. De gesprekken in counsellingsessies kunnen je helpen om meer rust te krijgen, emoties een plaats te geven of los te laten en anders om te gaan met moeilijke situaties.

De counsellor is een buitenstaander in jouw verhaal en heeft vaak een andere kijk op je situatie. Door gerichte vragen te stellen kan dit verheldering teweeg brengen. Naast het stellen van vragen kan ook gewoonweg een luisterend oor, feedback ontvangen of erkenning krijgen erg heilzaam werken. Daarnaast kan je via een counsellingtraject ook kijken hoe, wanneer en wat je nodig hebt om actie te ondernemen. De counsellor kan je zelfs ondersteunen om in beweging te komen en er mee op toezien hoe jij daarin de eerste stappen zet.

Coaching, Counselling, Psychotherapie … is dat allemaal hetzelfde of niet?

Het zijn allen hulpverleningsvormen met elk hun invalshoek, het zijn verschillende diensten, maar tegelijk zitten ze veelal in elkaars vaarwater.

 

Coaching:

Coaching is een professionele begeleidingsvorm waarbij de coach als gelijkwaardige partner in het traject jou ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De oorsprong van coaching ligt in de positieve psychologie. Coaching legt de focus op het taakgerichte in wat je daadwerkelijk wil bereiken, richt zich op het ontplooien van inzichten en het probleemoplossend vermogen. In dit laatste ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden.

 

Counselling:

Counselling is een vorm van coaching. De methodiek van de counsellor is ook ondersteuning en begeleiding bieden, maar de focus ligt op het gehele psychosociale domein. Zowel een coach als een counsellor zal het groeiproces van een persoon begeleiden en een oog hebben voor wat de groei stimuleert, dan wel hindert. Het onderscheid tussen coaching en counselling zit voornamelijk in de klemtoon van de begeleiding, respectievelijk taakgericht en welzijnsgericht.

 

Psychotherapie:

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken tussen psychotherapeut en cliënt centraal staan. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Een psychotherapeut legt de focus heel specifiek op de behandeling van de problematiek dat ontwikkeling en functioneren van een cliënt belemmert. Deze problematiek is vaak al geruime tijd aanwezig en veelal gekoppeld met de persoonlijkheid van de cliënt.

Wat doet een counsellor/coach niet?

Een counsellor/coach behandelt geen ernstige psychische problemen, is ook geen psycholoog of psychiater. In counselling/coaching worden geen diagnoses gesteld of wordt er geen medicatie voorgeschreven.